Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet online basiscursus voor hulpverleners en therapeuten

Gratis online infoavond: donderdagavond, 27 januari om 19u30

In het begeleiden van ouders, kinderen en jongeren komen we heel wat kansen en obstakels tegen. Je als hulpverlener niet verliezen in de veelheid, vanuit jouw gecenterde zijn begeleiden vraagt aandacht en vaardigheden. Nieuwe autoriteit reikt mogelijkheden aan om zelf te blijven staan, ouders en andere hulpverleners te ondersteunen in hun kracht. Er wordt je een andere bril aangereikt, een bril die perspectief en ruimte geeft.

Het is bij uitstek een kader waarbij wordt ingezet op verbinding en netwerk. Waardoor de eenzaamheid waarin de worstelende partijen zich vaak bevinden, kan opgeheven worden. Het is met andere woorden een hoopvol kader.

Opmerkingen die me bij blijven van opvoeders:

“Sinds ik met dit kader werk neem ik mijn werk veel minder mee naar huis”

“We zijn veel meer een team nu”

“Ik moet het niet meer alleen doen”

Opmerkingen van ouders:

“Ik vlucht niet meer uit mijn huis”

“Ik durf weer spreken”

“Ik ben minder moe”

“Ik heb niet meer het gevoel dat er iets mis is met mij”

In zeven maandagnamiddagen neem ik jullie graag mee in dit boeiende, verrijkende kader.

Doelgroep: hulpverleners en therapeuten die met jongeren, kinderen en de context werken

Data training: 7 maandagnamiddagen: 14/03, 28/03, 18/04, 2/05, 16/05, 30/05, 13/06 telkens van 13u tot 16u – online via zoom

Nieuwe data in het najaar!!

Prijs: 560 euro (inclusief BTW particulieren, exclusief zelfstandigen)

Maximum 12 deelnemers zodat er op maat kan gewerkt worden

%d bloggers liken dit: